Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Estats Units atorga a internet el caràcter de Servei Públic (obert, neutral, independent)

27.02.2015
Barcelona Radical.net

Servei públic. Sota la clau de la divisió política, la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units (FCC) va aprovar ahir per tres vots a dos que internet és un servei públic.

http://www.barcelonaradical.net/info/7573/estats-units-atorga-a-internet-el-carcter-de-servei-public-obert-neutral-independent

 

Màster en Bioètica i Dret UB