Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Opinions d'ex-alumnes del Màster en Bioètica i Dret

Presentació  |  Objectius i Destinataris  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Programa  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

 

Aquestes son algunes de les opinions d'alumnes que han cursat el Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona des del seu inici a l'any 1995: • Opinió de Sandra Navarro

  Doctora especialista en Neuropsicologia SAINE, CSS El Cedre, Andorra

  La realització del Màster en Bioètica i Dret m’ha facilitat millorar l’activitat quotidiana com a professional de la salut, així com les aportacions a l’equip en situacions complexes.

  Com a membre d’un comitè d’ètica assistencial m’ha ajudat tant en l’argumentació com per establir marcs en els quals poder fer recomanacions en la resolució de casos concrets i en l’aportació de línies de treball i millora de la institució.

  Destacaria també la utilitat de les classes programades, ja que em van permetre aprofundir sobre els diferents continguts i conèixer a alguns professionals dels quals destacaria al meu director de tesi, el Dr. Miquel Martínez. Ja que les seves aportacions em van ajudar a planificar el meu projecte de recerca i poder treballar unificant camps de treball en la investigació.

  Per últim destacar que el màster m’ha permés establir relacions de col·laboració amb professionals diversos, així com alguns amics arreu del món.

 • Opinión de Pilar Rodríguez

  Directora Unidad Operativa Sociosanitària/Adjunta Gerencia de la ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo)

  La realización del Máster en Bioética y Derecho (MBD) de 1998 a 2000, me aportó el aprendizaje y la utilización apropiada de los conceptos y metodologías en Bioética así como profundizar en su significado y disponer de un espacio de reflexión para poder tratar todas aquellas dudas, dilemas, que se planteaban en el transcurso de mi actividad profesional. A día de hoy sigue inherente en mi vida tanto personal como profesional. Por aquel entonces ya llevaba años trabajando en el ámbito sanitario acompañando para que las personas pudieran ejercer sus derechos y deberes, formando parte del comité de ética y de investigación clínica, solo unos cuantos compartíamos el mismo interés por la Bioética, a decir verdad éramos "los raros". En el camino tuve la oportunidad de compartir con muchos profesionales "eruditos" de renombre y expertos del tema y el Máster fue un encuentro con algunos de ellos.

  En la actualidad y dentro del ámbito más sociosanitario y social, es fundamental disponer instrumentos y elementos de análisis para hacer frente y para prevenir diferentes situaciones que emergen en la gestión de servicios de atención a personas, donde se vulneran en ocasiones des del desconocimiento las libertades fundamentales de la persona.

  1. En una sociedad de cambio permanente surge también la necesidad de cambio de las organizaciones e instituciones. Es necesario tener instrumentos (principios, valores, derechos, dialogo,...) que garanticen la calidad del servicio que ofrecemos, tener una metodología que nos permita a los profesionales desde la perspectiva multidisciplinar encauzar la toma de decisiones, siempre dentro del marco de los derechos Humanos.
    
  2. Generar acciones preventivas, como formación, creación de manuales y códigos éticos que nos permitiera a todos (personas/usuarias-profesionales- entorno, comunidad), estar en el mismo o similar marco de entendimiento, para poder actuar consecuentemente sin vulnerar los derechos de la persona.
    
  3. La necesidad de un cambio de cultura en los profesionales y de paradigma. Acompañar a profesionales y reproducir las metodologías, fomentar los espacios de formación y creación de comités de ética que nos permitan la reflexión y el fomento de cultura sobre los derechos de la persona, desde diversos enfoques o miradas.

  Por tanto, en una sociedad con plena complejidad social y transformación acompañada de las tecnologías disruptivas, es necesario adaptar y rediseñar modelos de atención a personas y de producción de servicios, para que las organizaciones sean eficaces, eficientes y flexibles. Es necesario adaptarnos a los cambios que se producen y hay que tener la sensibilidad y la capacidad de afrontarlos sin olvidar que dichos cambios se producen en el marco de los Derechos Humanos y donde la persona es la principal protagonista y una categoría en sí misma.

 • Opinió de Victòria Martorell

  Sotsdirectora Gestió Clínica i responsable de l'àrea de negoci de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

  És la segona vegada que em pregunten quins són els aspectes que més he valorat al llarg dels anys dels aprenentatges fets durant els dos anys del mestratge en el Màster de Bioètica i Dret.

  Com que la primera vegada no vaig contestar prou bé, per què vaig oblidar-me de l'últim punt, que per a mi tenia una importància cabdal, ara començo pel final i així m'asseguro de no tornar a oblidar-me'n.

  Crec que un fet cabdal del Mestratge és la seva voluntat de buscar respostes en el marc laic, emparant-se en el dret i la moral per a trobar solucions als nostres reptes com a societat.

  Aquest plantejament, podríem dir de comú denominador social, que deixa al vessant individual els aspectes religiosos que cada persona vulgui auto imposar-se, sempre m'ha semblat senzill i al temps terriblement contundent. L'espai comú d'organització social és neutre, essent les visions individuals les que podem auto imposar-se models religiosos.

  De fet si un te en compte els vint anys transcorreguts des de l'inici del mestratge i l'evolució cada vegada més tòrpida de la convivència en les societats occidentals per mals entesos pretesament religiosos, que volen esser aplicats als altres amb coacció, cal considerar que l'enfoc de la Maria Casado no només va esser novedos sinó totalment visionari. Al meu entendre és l'únic enfoc que pot permetre la convivència positiva de societats multiculturals i multireligioses. Cal doncs, al meu entendre, fer un reconeixement especial al Mestratge i a la seva directora, per la seva contribució al que indubtablement és l'única alternativa de futur per generar societats plurals, riques i harmonioses.

  Dit això que per mi era un tema de marc general però de cabdal importància, passo a explicar aquells aspectes que de ben segur no hagués pogut assolir sense el Màster.

  Recordo la percepció de privilegi, privilegi per la qualitat dels professors i privilegi pel temps protegit que durant dos anys, dimarts i dijous, vaig poder gaudir per aprendre i reflexionar.

  El rigor abans d'emetre cap judici, cap opinió, cap posicionament.... la necessitat primera de reunir la millor informació disponible sobre el tema a tractar i esforçar-se  entendre-la. Emprar el mètode per fugir del prejudici.

  Un altre aprenentatge cabdal que varen oferir-me els meus mestres va esser la necessitat de separar les pròpies emocions del raonament endreçat i racional. No sempre és fàcil ni sempre s'aconsegueix però constitueix un dels pilars bàsic de la racionalitat.

  Lligat a l'anterior, i segurament l'aprenentatge més valuós és el fet de identificar les pròpies pors quan aquestes interfereixen en la racionalitat del pensament. Estic certa de què no sempre sóc capaç de vèncer-les i que més vegades de les quals voldria formen part dels meus posicionaments però almenys he après a identificar-les i sovint a ser capaç d'admetre-les.

  Per últim vaig aprendre a tenir esperança, malgrat que tant a nivell social com personal, un té la percepció de què els darrers anys no han estat precisament temps d'un pensament de qualitat, crec fermament que si ens esforcem a pensar millor, estarem més a prop d'actuar millor.

 • Opinión de Mina Piekarewicz Sigal

  Miembro del Colegio de Bioética A.C., México

  El Máster en Bioética y Derecho (MDB) ofreció a una socióloga ―aparentemente distante del universo de la ciencia y las biotecnologías― la posibilidad de observar, analizar y comprender el mundo complejo en el que vivimos, y encontrar soluciones viables desde una perspectiva integral, ajena tanto a dogmas como a la superespecialización médica, filosófica o jurídica, y acorde con los valores de nuestro tiempo. El Máster se imparte a través de unidades articuladas entre sí, compuestas por lecturas, debates, ejemplo de casos, contraste de opiniones con docentes del más alto nivel y con una gran diversidad de compañeros y colegas ―médicos de UTIs, enfermeras, filósofos, juristas, sociólogas, pediatras― un microcosmos en sí mismo.

  En tanto que conjugación de saberes, la bioética permite la comprensión del desarrollo histórico, social, biológico de los seres vivos y de nuestro entorno, desde la evolución de la estructura neurofisiológica necesaria para el surgimiento de la conciencia y del lenguaje que distinguen a los humanos de otras especies, las leyes que rigen la organización de nuestras sociedades y la intervención de poderes fácticos que producen y reproducen las bases de la desigualdad y la injusticia, las oportunidades y los riesgos que ofrecen el acelerado desarrollo de la ciencia y de las biotecnologías, la urgencia del apego a los principios de los Derechos Humanos que constituyen, acaso, la única barrera contra la destrucción y la autodestrucción.

  El MDB nos permite edificar nuestro entendimiento sobre bases sólidas, científicas y racionales; desechar dogmas y mitos; dotarnos de herramientas teóricas y prácticas para construir un puente al futuro que asegure la supervivencia de la humanidad y del planeta mismo ―esto es, responder a la convocatoria del científico y humanista Van Raessenlander Potter, creador del concepto bioética―.

  Pese a lo avanzado en este campo, resta difundir la bioética en materias cotidianas: el inicio y el fin de la vida, los trasplantes, las epidemias, la investigación en seres humanos, la regulación de la medicina y el uso de las biotecnologías, el cuidado de la ecología, la Declaración sobre Bioética y Derechos humanos ―y otras tantas temáticas que individuos y sociedades conocen de cerca y en cuya normatividad y debate han de participar por cuanto todo ello afecta la vida, nuestras vidas―.

  Por último, la bioética nos convoca a mantenernos alerta ante la inmensa creatividad de los humanos, que ―lamentablemente― marcha a la par de nuestras pulsiones destructivas.

 • Opinión de Danielle Soler Lopes de Lima

  Médica especialista en Medicina Interna y Medicina Paliativa Brasil

  El Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona abrió una puerta hacia una realidad que desconocía. Tuve que cambiar mi visión personal a respecto de mi papel en la sociedad.

  He conocido profesores involucrados con temas de la evolución del ser humano en todos los universos: ingeniería, farmacia, derecho, medicina y estos maestros son apasionados por su lucha, ¡de una forma que contagia!

  La Universidad le da todo lo que necesita para el aprendizaje: tutores con cualificación máxima, material, acceso al banco de datos de la web, biblioteca y tú tienes que hacer tu parte para obtener el aprendizaje necesario.

  Al volver para mi país he traído ideas de como replicar lo que he visto en Barcelona y en poco tiempo logré la autorización de mi hospital para hacernos el primer comité de Bioética asistencial de mi provincia y ya estamos en fase de aprendizaje, ya con 8 meses de evolución.

  Además de esto, el tema de mi tesina es hoy una herramienta de mucha valía para enseñar mis compañeros de trabajo sobre el tema de la autonomía en pacientes en condiciones de fines de vida.

Pàgines