Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Objectius i Destinataris

Presentació  |  Matrícula  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Beques  |  Sol·licitud d'informació

Objectius

 • Proporcionar una visió global i integradora de la bioètica i les seves implicacions jurídiques.
 • Aconseguir una formació interdisciplinària en el tractament dels diferents problemes, siguin filosòfics, mèdics, científics o derivats de les aplicacions de la recerca i del seu tractament jurídic.
 • Contribuir a clarificar el debat al voltant de les qüestions fonamentals de la bioètica, discussió i decisió que pertanyen per la seva pròpia natura a la societat en el seu conjunt.
 • Capacitar per a la presa racional de decisions en problemes sorgits dels avenços científics i de tecnologia, fomentant el treball en equip entre els diferents professionals implicats.
 • Formar futurs especialistes en Bioètica i Dret que puguin respondre a la creixent demanda d'experts en aquests temes.
La metodologia utilitzada en el Màster permet compatibilitzar els estudis amb l'activitat professional sempre que es mantingui un temps de dedicació constant cada setmana.

Destinataris

 • Professionals que treballen en l'àmbit de les ciències de la salut (metges, farmacèutics, biòlegs, infermeres, assistents socials...). Persones que treballen a les diferents administracions i organismes relacionats a la sanitat pública i privada.
 • Juristes amb activitat específica que reclami una major competència en aquests temes, generalment allunyats dels plans d'estudi (jutges, advocats...).
 • Professors de filosofia i humanitats, d'universitat o de secundària, que desitgin aprofundir en les aplicacions pràctiques dels seus coneixements.
 • Periodistes, sociòlegs, psicòlegs, pedagogs i altres persones que treballen al camp de la comunicació i formació d'aptituds.
 • Llicenciats, diplomats o graduats sense experiència professional que desitgin incorporar als seus estudis els conceptes, les metodologies i els procediments relacionats amb la Bioètica, les seves implicacions jurídiques i altres qüestions relacionades amb la salut pública.