Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

María Casado i Itziar de Lecuona firmen el "Manifest a favor de la transparència en el desenvolupament de softwares públics"

La Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, i la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, han firmat el “Manifest a favor de la transparència en el desenvolupament de softwares públics” juntament a dos-cents membres de la comunitat acadèmica espanyola.

El Manifiest utilitza l'exemple de l'aplicació de rastreig “Radar Covid” per exposar la necessitat de seguir una sèrie de pautes imprescindibles en el desenvolupament de softwares destinats a servir al públic.