Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

La Revista de Bioética y Derecho, indexada a la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)

21.09.2018

La Revista de Bioética y Derecho ha estat inclosa a la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), un portal de continguts científics i acadèmics d'accés obert produïts en l'àmbit iberoamericà, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i Universia.

La Revista de Bioética y Derecho és una publicació quadrimestral que es dirigeix a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i a les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari, que es posiciona com a referent en l'àmbit de la bioètica als principals repositoris de qualitat com SciELO, Erih Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc i Latindex, entre altres.