Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Itziar de Lecuona participa en la revisió del Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en Investigació

23.11.2016

La Dra. Itziar de Lecuona, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, participa des d'agost de 2016 com a membre del grup d'experts en integritat en la recerca de la lliga LERU en la revisió del Codi de Conducta Europeu sobre Integritat de la Recerca de ALLEA (All European Academies).

El Codi (2010) proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis ètics que han de regir la recerca en medicina, en les ciències socials i naturals, i en les humanitats.