Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Itziar de Lecuona, membre del Grup de Treball Multidisciplinari COVID-19 nomenat pel Ministeri de Ciència i Innovació

20.04.2020

La Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, forma part del Grup de Treball Multidisciplinari que assessora i recolza el Ministeri de Ciència i Innovació en matèries científiques relacionades amb el COVID-19 i les seves futures conseqüències. També coordina l'elaboració d'informes i proposarà les modificacions necessàries per a millorar la resposta a crisis similars.