Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Informes anuals d'activitat

A continuació es presenten els informes anuals d'activitat de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona: