Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i Societat"

Informació general   |   Membres   |   Linies de recerca

Informació general

El Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i Societat" (SGR 00325), de la Generalitat de Catalunya, que constitueix el nucli de l’Obervatori de Bioètica i Dret, té com a principal objectiu l'estudi interdisciplinari de les implicacions ètiques, jurídiques i socials derivades del desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia i la biomedicina.

A partir de la consideració de que, en l'Estat Social i de Dret, aquest constitueix un marc d'acord i racionalització el caràcter vinculant del qual és especialment rellevant, el grup analitza l'entramat normatiu constituït per la convergència de regles morals, jurídiques i deontològiques, posant especial atenció a les polítiques públiques i al seu impacte sobre els ciutadans.


Membres

 

Coordinadora del grup

 

Investigadors