Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Formació sobre l'eina per a l'Avaluació de l'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIDP) en l'àmbit de la salut per a l'Hospital Vall d'Hebron

El 4 de juny de 2021, l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), conjuntament amb l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Salut de la Fundació TIC Salut Social, imparteix una formació a mida per a l'Hospital Vall d'Hebron, en el marc del projecte per al desenvolupament d'una metodologia i eina per a l'Avaluació de l'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIDP) en l'àmbit de la salut.

Es tracta d'una metodologia i eina àgils per realitzar AIPD en projectes de recerca i innovació en salut basats en el model de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Es van desenvolupar inicialment en català i ara ja estan disponibles, en accés obert, en castellà i anglès.