Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Esther Arroyo, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

15.07.2020

La Dra. Esther Arroyo, catedràtica de dret civil i professora del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, ha pres possessió com a membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. L'acte s'ha celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern, que exerceix les seves funcions amb plena autonomia orgànica i funcional, i vetlla per la legalitat de l'actuació de les diferents Administracions catalanes.