Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Convalidacions

Els documents han d'èsser oficials, expedits per les autoritats competents i legalitzats via diplomàtica.

En cas que la documentació es trobi expedida en un idioma diferent a l'espanyol o al català, ha d'èsser enviada ―inexcusablement― amb la seva respectiva traducció oficial.

a) Alumnes amb titulació universitària d'un país de la Unió Europea

- Fotocòpia compulsada del títol, que pot obtenir a la universitat on van ser cursats els estudis.
- Fotocòpia compulsada del certificat de notes.

b) Alumnes amb titulació universitària d'un país que no forma part de la Unió Europea

Els títols universitaris obtinguts fora de la Unió Europea han d'èsser legalitzats per accedir als estudis del Màster en Bioètica i Dret. La convalidació d'estudis es realitza en aquesta Universitat, i és requisit imprescindible per a la matriculació al curs.

Els documents d'accés que s'han de trametre, legalitzats via diplomàtica, són:

- Fotocòpia del títol universitari.
- Fotocòpia del certificat de notes.

Els passos a seguir per a la legalització d'aquests documents varia si el seu país forma part o no del conveni de la Haia:

Si el seu país forma part del conveni de la Haia:

1) Postil·lar els documents originals (títol i expedient acadèmic) a la institució pertinent del seu país.
2) Fer fotocòpies dels documents postil·lats i portar-les, juntament amb els originals, al consolat o ambaixada espanyol en el seu país per certificar que són fidels a ells.
3) Enviar, juntament amb la resta de la documentació, aquestes fotocòpies a la Secretaria del Màster per correu postal.

Si el seu país no forma part del conveni de la Haia:

Els originals s'han de presentar, en l'ordre indicat, a

1) El Ministeri d'Educació del país en què es van cursar els estudis, per a certificats d'estudi i títols.
2) El Ministeri d'Afers Exteriors d'aquest país.
3) La representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país.
4) Fer fotocòpies i portar-les amb els originals al consolat o ambaixada espanyola per certificar que són fidels a ells.
5) Enviar per correu postal a la Secretaria del Màster les fotocòpies, amb la resta de la documentació.

Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya s'han de legalitzar al Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors.


Traducció Oficial de documents

Tots els documents expedits en idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'anar acompanyats de la seva traducció a l'espanyol o al català, que podrà fer-se per:

 • l'Oficina d'Interpretació de Llengües del Ministerio Español de Asuntos Exteriores (Palacio de Santa Cruz, Plaza de la Provincia 1, 28012 Madrid. Tel. +34 91 379 97 00).
 • la UNESCO, l'Oficina del Centro Iberoamericano de Cooperación o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
 • qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del país de procedència del document.
 • traductor jurat, degudament inscrit o autoritzat a Espanya. Al següent enllaç pot obtenir el llistat actualitzat d'Intèrprets Jurats en exercici a tot Espanya (Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaria General Tècnica, Oficina d'Interpretació de Llengües).