Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Avgda. Diagonal 684,
  Facultat de Dret
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu

Beques

Presentació  |  Objectius  |  Admissió  |  Metodologia  |  Programa  |  Opinions  |  Sessions  |  Sol·licitar informació

 

Beca del Màster en Alimentació, Ètica i Dret de la UB

2ª Convocatòria de beques per cursar el Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB, III Edició, 2019-2020, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i la Fundació Germanes Saula Palomer.

La beca cobreix l'import total del curs i no eximeix del pagament de les taxes administratives (70€).

 • Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juny de 2019 a 15 de setembre de 2019.
 • Resolució de la convocatòria: 25 de setembre de 2019.

Sol·licitud

Per a sol·licitar la beca cal enviar a l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) la següent documentació:

1. Documentació requerida per a accedir al Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB.

2. Una carta de presentació explicant el seu interès per cursar el Màster i la motivació per optar a la beca.

3. Una carta de recomanació, acadèmica o professional.

4. Opcional: es podrà incloure qualsevol informació addicional que pogués reflectir mèrits rellevants per a la candidatura.


Selecció

La Comissió Acadèmica durà a terme un procés de selecció entre els candidats mitjançant l'anàlisi de la documentació rebuda i una possible entrevista amb els finalistes.

La concessió de la beca va lligada a l'admissió al Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB. La persona beneficiària de la beca es compromet a cursar el Màster en els terminis establerts per la Comissió Acadèmica.


Criteris de valoració

A més del currículum vitae, es valorarà positivament la vinculació prèvia amb l'estudi i la recerca en l'àmbit alimentari (en particular amb les implicacions ètiques, jurídiques i polítiques del sistema alimentari actual), així com la posterior aplicació de la formació rebuda i el seu interès social.

Igualment es tindran en compte els motius de caràcter econòmic que facilitin l'accés al coneixement d'aquells sol·licitants que presentin les millors qualificacions.

Es tindrà en compte la pluridisciplinarietat i diversitat del conjunt amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi d'idees entre estudiants i professionals amb diferents experiències culturals.